Việt Mỹ Vân Đồn những ngày vui

Phượt Vân Đồn những ngày nắng. Một chuyến đi đầy bổ ích và thú vi.

Cảnh quan Việt Mỹ

 

 

Bãi tắm Việt Mỹ

Chùa Cái Bầu

Thám hiểm :D