cô tô village

BUNGALOW CÔ TÔ VILLAGE
 
Địa chỉ: Xã Đồng Tiến - Huyện Cô Tô - Tỉnh Quảng Ninh.
Hotline: 0978.781.423
Email: thanhcotovillage@gmail.com
Chủ tài khoản: Lê Xuân Thế
Số tài khoản1: 8013215000326 tại Agribank Cô Tô, Quảng Ninh.
Số tài khoản2: 0141000874858 tại Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
CÔ TÔ LODGE HOTEL
 
Địa chỉ: Khu 3 - Thị Trấn Cô Tô - Huyện Cô Tô
Hotline: 0389.053.639
Email: booking@cotolodge.com