BBQ tại Cô Tô Village bãi biển Hồng Vàn

Nhà hàng Cô Tô Village phục vụ BBQ tại bãi biển Hồng Vàn.

Suất ăn từ 300k - 450k/suất.