Chào người yêu của tớ!

Cuộc đời là những chuyến đi
Còn chúng ta gặp nhau
Bởi chữ Duyên

Ném vào biển Cô Tô nỗi buồn
Trải trên bãi cát trắng
Một niềm vui
Để niềm vui kéo dài vô tận

Cô Tô Village với chúng tôi
Những cô thiếu nữ
Đẹp vô cùng ^^