Một thoáng Vân Đồn

Một số hình ảnh đẹp ở quê hương tôi - Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh.