Dịch vụ đốt lửa trại, hát Karaoke tại bãi biển Việt Mỹ

Dịch vụ đốt lửa trại, hát Karaoke tại bãi biển Việt Mỹ

DỊCH VỤ LOA ĐÀI, LỬA TRẠI TẠI KHU DU LỊCH

TT

Dịch vụ

Số lượng

Đơn giá

Ghi chú

1

Máy chiếu

1 lượt

1.000.000d

Giá thuê 1 lần hội thảo

2

Phục vụ ăn nhẹ giữa giờ hội thảo

1 suất

≥ 30,000đ

Bao gồm : Trà, cà phê, bánh kẹo , hoa quả.

3

Lửa trại bãi biển

Chương trình 5h

 4,000,000

Bao gồm : âm thanh sân khấu ca nhạc, ánh sáng, củi lửa, màn hình karaoke…

4

Lửa trại

Chương trình 

 3,500,000

Bao gồm : âm thanh karaoke, ánh sáng, củi lửa, …

5

Sân khấu hội thảo

 

500.000đ

Phông 1m1 x 3m

6

Phông sân khấu

 

800.000đ

Phông 3m x 3m

7

Sân khấu & âm thanh cho chương trình ca nhạc.

5h

5.500.000đ