Metrol Hạ Long tổ chức vui chơi tại Nhà hàng Việt Mỹ

Ngày 18/04/2015 Metrol Hạ Long tổ chức ăn uống, vui chơi tại bãi biển Việt Mỹ.